HomeTÀI CHÍNHCách chỉnh cân điện tử

Cách chỉnh cân điện tử

01:58, 26/03/2021

Sau một thời gian sử dụng, hầu hết các thiết bị điện tử đều phát sinh sai lệch kết quả cân hoặc sai số. Với khối lượng tải có sẵn như quả chuẩn, cấu kiện hàng, chúng ta hoàn toàn có thể tự hiệu chỉnh cân bàn so với vật mẫu trước khi cần tới sự can thiệp của kỹ thuật sửa cân hoặc các đơn vị kiểm định.

Bạn đang xem: Cách chỉnh cân điện tử

Cân điện tử Việt Phát xin chia sẻ cách hiệu chỉnh một số loại đầu cân thông dụng trên thị trường hiện nay

Cân bàn A12 Yaohua

Kết nối vơí Loadcell đúng cách, bật đầu cân, Nhấn giữ phím <#> khi đầu cân đang khởi động để vào chế độ Calibration

VD : Cân 150Kg, Bước nhảy 0.02 Thì chọn

Cân 60Kg, Bước nhảy 0.01 Thì chọn

Nhấn <#> để xác nhận2Nhấn  để lựa chọn vị trí dấu phảy

lựa chọn vị trí dấu phảy: 0~3 ( có mấy số ‘0’ sau dấu phảy)

VD : Cân 150Kg, Bước nhảy 0.02 Thì chọn

Cân 500Kg, Bước nhảy 0.2 Thì chọn

Nhấn <#> để xác nhận3Đặt mức tải MaxNhấn  để đặt mức tải Max của cân

Nhấn  để lựa chọn vị trí số;

nhấn để thay đổi số; Nhấn <#> để xác nhận

nhấn <#> để xác nhận

để xác nhận

 4Hiệu chuẩn điểm ‘0’:

Nhấn <#> khi tín hiệu ổn định sáng lênChắc chắn là bàn cân không có tải để cân lấy điểm không tải, Nhấn <#> để xác nhận5Hiệu chuẩn mức tải Max: nhấn <#> khi số cài đặt trên đầu cân bằng mức tải trên bàn cân và khi tín hiệu ổn định sáng lênNhấn  Nhập số cân của mức tải chuẩn sẵn có dùng để hiệu chuẩn,

Nhấn  để lựa chọn vị trí số; nhấn

 để thay đổi số; khi số cài đặt trên đầu

cân bằng mức tải trên bàn cân, đợi 20s cho cân ổn định, Nhấn <#> để xác nhận6 

 

  7Nhấn nút hiệu chuẩn ở phía sau đầu cân Lưu trữ giá trị vừa hiệu chuẩn và trở lại chế độ cân thong thường. Nếu không nhấn nút này giá trị vừa hiệu chuẩn sẽ không được lưu lại

  

Cân bàn YHT7E Yaohua

Để hiệu chuẩn cân bàn với đầu cân YHT7 cần chuẩn bị tải chuẩn từ 20% tải max trở lên. Kiểm tra JP 7 đã kết nối hay chưa.

SttThao tácHiển thịGiải thích.
1Func + ClearYêu cầu pass là 111 bằng phím tare và zero.
2Holdd *Cài đặt đơn vị vạch chia bằng phím Zero
4Holddc *Cài đặt số thập phân(số 0 sau số phảy) nt
5HoldFull <***>Cài đặt giá trị cân max của cân bằng phím tare và zero.
6

 

HoldNoload

*******

Xác lập điểm Zero ban đầu. Yêu cầu trên bàn cân không có tải.
7HoldLoadĐặt tải chuẩn lên trên bàn cân. Tối thiểu 20% tải max.
8Hold******Nhập số tải chuẩn bằng phím Tare và zero.
9Hold******Mã code nhận tải chuẩn.

Xem thêm: Cách Hóa Giải Hướng Nhà Ngũ Quỷ Hóa Hung Thành Cát, 502 Bad Gateway

10HoldBtTốc độ truyền kết nối với máy tính và htp
11HoldCài đặt giải Zero.
12HoldChế độ sáng màn hình.

A: mức độ sáng.

B: là thời gian chờ của màn hình để chuyển về chế độ ngủ.

13Hold******Kết thúc quá trình hiểu chuẩn.
 

Cân bàn YHT3 Yaohua

VD : Cân 150Kg, Bước nhảy 0.02 Thì chọn

Cân 60Kg, Bước nhảy 0.01 Thì chọn

Nhấn  để xác nhận2Nhấn  để lựa chọn vị trí dấu phảy

lựa chọn vị trí dấu phảy: 0~3 ( có mấy số ‘0’ sau dấu phảy)

VD : Cân 150Kg, Bước nhảy 0.02 Thì chọn

Cân 500Kg, Bước nhảy 0.2 Thì chọn

NhấnHOLD> để xác nhận3Đặt mức tải MaxNhấn  để đặt mức tải Max của cân

Nhấn  để lựa chọn vị trí số;

nhấn để thay đổi số; Nhấn  để xác nhận

nhấn <#> để xác nhận

để xác nhận

 4Hiệu chuẩn điểm ‘0’:

Nhấn  khi tín hiệu ổn định sáng lênChắc chắn là bàn cân không có tải để cân lấy điểm không tải, Nhấn  để xác nhận5Hiệu chuẩn mức tải Max: nhấn  khi số cài đặt trên đầu cân bằng mức tải trên bàn cân và khi tín hiệu ổn định sáng lênNhấn  Nhập số cân của mức tải chuẩn sẵn có dùng để hiệu chuẩn,

Nhấn  để lựa chọn vị trí số; nhấn

 để thay đổi số; khi số cài đặt trên đầu cân bằng mức tải trên bàn cân, đợi 20s cho cân ổn định, Nhấn  để xác nhận. Nếu màn hình không thị < bt> thì thực hiện nhập lại số tải chuẩn như trên.

 6 < bt> 7  nhấn phím < HOLD > để xác nhận là quá trình Calip đã xong

  

 

Cân bàn XK3190 A9/A9+

Nhấn phím  màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím > để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện  Nhập giá trị tải max để Callib bằng các phím số trên bộ chỉ thị .Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện <———> một lát rồi hiệnĐặt tải chuẩn lên cân rồi nhập giá trị tải đó vào bằng các phím số.VD: <0001562>Nhấn phím để xác nhận, màn hình hiện <———> một lát rồi hiệnNhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện Nhấn phím  để xác nhận, màn hình hiện số cân trên cân.VD: 1562kgKết thúc quá trình lấy chuẩn.

*