HomeKIẾN THỨCDep là gì

Dep là gì

15:37, 21/10/2021
written abbreviation for depart formal or departure (used in timetables khổng lồ show the time at which a bus, train, or aircraft leaves a place):

Bạn đang xem: Dep là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ grumpygourmetusa.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


*

an important discovery or sự kiện that helps to lớn improve a situation or provide an answer khổng lồ a problem

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Cách Xem Hướng Nhà Chung Cư Theo Tuổi, Xem Hướng Nhà Chung Cư Theo Tuổi

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn grumpygourmetusa.com English grumpygourmetusa.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語