HomeTÀI CHÍNHGiá cổ phiếu tsc

Giá cổ phiếu tsc

00:59, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu tsc

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần phệ & Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xây Mâm Trầu Cau Ăn Hỏi Đúng, Đủ, Hướng Dẫn Cách Bày Mâm Trầu Cau Ăn Hỏi Đúng, Đủ

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 3.7 23.0 449.6
Agrumpygourmetusa.comG Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 36.1 2,238.1
ATG Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
CTF Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 đôi mươi.3 163.1 935.8
DTA Hgrumpygourmetusa.comX -0.1 12.5 -122.1 63.4
DXG Hgrumpygourmetusa.comX -0.2 24.7 -163.8 6,698.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng thích hợp tự những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước mọi rủi ro làm grumpygourmetusa.comao vày grumpygourmetusa.comử dụng những tài liệu này.
*