HomeTÀI CHÍNHAgr : công ty cổ phần chứng khoán agribank

Agr : công ty cổ phần chứng khoán agribank

14:20, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Agr : công ty cổ phần chứng khoán agribank

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1978 Hợp Hướng Nào ? Phong Thủy Nhà Đất Sinh Năm 1978 Mậu Ngọ Hợp Hướng Nào

Xem khá đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ động ngắn hạn 1,804,163,519 1,723,891,810 1,632,373,921 1,701,858,483
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 17.2 60.5 275.4
AGR Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 12.1 37.4 1,178.5
AMD Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 3.7 26.8 436.6
BCG Hgrumpygourmetusa.comX 0.5 16.2 35.3 1,137.0
Agrumpygourmetusa.comT Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 61.0 307.4 2,394.0
CRC Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 12.4 38.0 247.5
CTF Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 19.4 155.9 933.6
DAG Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 7.1 19.5 347.0
DHM Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 10.0 42.0 276.3
DQC Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 24.4 68.1 413.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng thích hợp từ những mối cung cấp an toàn, có giá trị xem thêm với những bên chi tiêu. Tuy nhiên, grumpygourmetusa.comhop chúng tôi không Chịu đựng trách rưới nhiệm trước rất nhiều rủi ro khủng hoảng làm grumpygourmetusa.comao vì thực hiện các dữ liệu này.
*