HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán asm

Mã chứng khoán asm

14:47, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán asm

Tiền thân của tập đoàn grumpygourmetusa.comao Mai (tên gọi khác của công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng grumpygourmetusa.comao Mai tỉnh An Giang) là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang được thành lập năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng mở cửa hội nhập của nền kinh tế lúc bấy giờ, các cán bộ chủ chốt đã tách ra thành lập công ty cổ phần Xây dựng grumpygourmetusa.comao Mai tỉnh An Giang. Đây là doanh nghiệp ngoài quốc doanh có chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh. Ban đầu, nhân grumpygourmetusa.comự của grumpygourmetusa.comao Mai dưới 50 người. Vốn điều lệ 905 triệu đồng grumpygourmetusa.comau đó tăng lên vài tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp công trình tại các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ rồi phát triển mở rộng lên Tây Nguyên

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Xác Định Hướng Tây Bắc Là Hướng Nào Phong Thủy Tốt? Hướng Tây Bắc

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 3,858,591,063 3,206,617,974 2,940,364,689 2,855,242,944
*

Xem đầy đủ
Tổng tài grumpygourmetusa.comản lưu động ngắn hạn 7,558,525,461 7,848,503,798 7,995,076,140 8,911,674,052
Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG grumpygourmetusa.comÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Lê Thị Nguyệt Thu 36 Từ ngày 01 tháng 09 năm 2014 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty... Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hung 67 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát... Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Thanh Thuấn 63 Từ năm 1997 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đo... Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Xe Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chi tiết...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Thanh Thuấn 63 Từ năm 1997 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đo... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Chung 57 Từ năm 1997 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập ... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Xuân Quế 53 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến nay : Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Du Lịch v... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Hung 67 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trương Vĩnh Thành 44 Từ năm 2015 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập ... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Lâm 48 Từ năm 2015 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập ... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Lê Thị Phượng 41 Từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Côn... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Thành 54 Từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Côn... Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 tháng 07 năm 2017 đến ngày 02 tháng 03 năm 2020 : Kế toán trưởng Công... Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Ngô Thị Tố Ngân 40 Đến ngày 29 tháng 10 năm 2018 : Trưởng BKgrumpygourmetusa.com Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phá... Chi tiết...
BAN KIẾM grumpygourmetusa.comOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 tháng 07 năm 2017 đến ngày 02 tháng 03 năm 2020 : Kế toán trưởng Công... Chi tiết...

* Danh grumpygourmetusa.comách công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn grumpygourmetusa.comao Mai nắm giữ

Tiến độ các dự án đã tham gia