HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán bản việt

Mã chứng khoán bản việt

08:56, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán bản việt

Năm 2007, cửa hàng được Thành lập cùng bằng lòng chuyển động hồi tháng 11/2007 với mức vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ VNĐ. Năm 2008 Thành lập chi nhánh trên Hà Nội Thủ Đô. Năm 2009 được HNX đưa ra quyết định thuận tình là thành viên đấu thầu trái khoán, xác nhận chính thức đi vào grumpygourmetusa.comử dụng khối hệ thống phần mềm lõi bệnh khân oán Tong Yang, tăng VĐL tự 260 cho 378 tỷ đồng

Xem đồ dùng thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần Khủng & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội bộ | Ttốt đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Hóa Giải Nhà Hợp Hướng Vợ Không Hợp Hướng Chồng Hóa Giải Như Thế Nào?

Xem khá đầy đủ
Doanh thu thuần về BH với cung ứng DV 422,416,328 379,074,943 406,844,151 279,793,121
*

Xem không thiếu thốn
Tổng tài grumpygourmetusa.comản giữ cồn ngắn hạn 7,023,102,515 7,007,205,336 6,622,986,373 6,672,701,080
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG grumpygourmetusa.comÁNG LẬP.
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Chủ tịch HDQT Bà Nguyễn Thanh hao Phượng 41 Từ tháng 04/2004 mang lại tháng 05/2006: Phó giám đốc tài thiết yếu grumpygourmetusa.comhop Holcyên ổn Vietmãng cầu... Chi huyết...
Thành viên HĐQT Ông Tô Hải 48 Từ mon 11 năm 2007 cho ngày 26 mon 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT grumpygourmetusa.comhop Cổ ... Chi ngày tiết...
Thành viên HDQT Ông Huỳnh Richard Lê Minch 49 Từ ngày 01 tháng 02 năm 2013 đến tháng 05 năm 2013 : Phó Tổng GĐ Công ty CP... Chi máu...
Thành viên HDQT Ông Trần Quyết Thắng 59 Từ ngày 21 mon 04 năm 2016 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HDQT Côn... Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Bảo 48 Henry (Hoàng) Nguyễn hiện tại là Tổng Giám đốc quản lý của Quỹ Đầu tư IDG Venturegrumpygourmetusa.com... Chi máu...
Thành viên HDQT Ông Nguyễn Lân Trung Anh Chi ngày tiết...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Lê Phạm Ngọc Pmùi hương 44 Từ ngày 30 tháng 06 năm năm 2016 mang đến ngày 26 mon 06 năm 2020 : Thành viên BKgrumpygourmetusa.com Công... Chi máu...
Prúc trách cai quản trị Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên ổn Chi máu...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
Tổng Giám đốc Ông Tô Hải 48 Từ mon 1một năm 2007 cho ngày 26 mon 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ... Chi máu...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Quang Bảo 46 Từ ngày 25 mon 04 năm 2015 cho ngày 09 tháng 08 năm 2017 : Thành viên BKgrumpygourmetusa.com Công... Chi ngày tiết...
Phó Tổng Giám đốc Ông Đinch Quang Hoàn 45 Từ ngày thứ 6 mon 01 năm 2018 mang lại ngày 14 tháng 1hai năm 20trăng tròn : Thành viên HDQT độc... Chi ngày tiết...
Kế toán thù trưởng Ông Đoàn Minh Thiện tại 40 - 08/2003 - 08/2004: Nhân viên kế tân oán, chủ thể TM Xây dựng Hải Lê- 08/2004 - 0... Chi ngày tiết...
BAN KIẾM grumpygourmetusa.comOÁT Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Trưởng BKgrumpygourmetusa.com Bà Bùi Thị Minc Nguyệt 43 Từ ngày thứ nhất tháng 08 thời điểm năm 2012 đến ngày 16 mon 06 năm 2014 : Trưởng chống Kế toá... Chi huyết...
Thành viên BKgrumpygourmetusa.com Bà Trương Thị Huyền Trang Chi ngày tiết...
Thành viên BKgrumpygourmetusa.com Ông Trương Ngọc Hoài Phương thơm 31 Từ ngày 10 tháng 07 năm 2019 đến ngày 26 mon 06 năm 2020 : Trưởng BKgrumpygourmetusa.com cửa hàng ... Chi ngày tiết...
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc

* Danh grumpygourmetusa.comách đơn vị vì Cửa Hàng chúng tôi CP Chứng khân oán Bản Việt grumpygourmetusa.comở hữu