HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán bvh

Mã chứng khoán bvh

11:33, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán bvh

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông to & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Mật Độ Xây Dựng Là Gì ? Quy Định Về Mật Độ Xây Dựng 2020 Như Thế Nào?

*
*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AGM Hgrumpygourmetusa.comX 1.6 13.6 8.4 226.6
BHgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 21.5 11.9 2,404.2
BRC Hgrumpygourmetusa.comX 1.6 15.8 9.6 138.6
BVH Hgrumpygourmetusa.comX 1.7 59.6 34.3 43,203.2
CCI Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 17.9 9.9 245.6
CTI Hgrumpygourmetusa.comX 1.6 18.2 11.2 778.2
DRC Hgrumpygourmetusa.comX 1.9 28.0 14.6 2,637.2
FIR Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 25.9 14.5 684.1
GMC Hgrumpygourmetusa.comX 1.6 34.1 20.7 542.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng đúng theo tự các mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách rưới nhiệm trước phần đông khủng hoảng rủi ro nào vì áp dụng các tài liệu này.
*