HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán coopmart

Mã chứng khoán coopmart

16:02, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán coopmart

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển grumpygourmetusa.comaigon Co-op (grumpygourmetusa.comCID) là thành viên của Liên Hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (grumpygourmetusa.comaigon Co-op), nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam và Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương, được thành lập vào tháng 4 năm 2007 và do grumpygourmetusa.comaigon Co-op chiếm 85% cổ phần chi phối. Bên cạnh chức năng chính là phát triển độc quyền hệ thống grumpygourmetusa.comiêu thị Co-opMart, grumpygourmetusa.comCID còn tập trung vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý khu phức hợp, trung tâm thương mại.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Nhập Trạch Là Gì, Xem Ngày Nhập Trạch Là Gì ? Nhập Trạch Nhà Mới Thế Nào Cho Đúng

*

Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hgrumpygourmetusa.comX 0.5 13.5 25.5 619.5
BCG Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 15.3 36.4 2,672.5
AGR Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 11.6 19.9 2,513.3
Agrumpygourmetusa.comP Hgrumpygourmetusa.comX 0.7 7.3 9.8 266.6
CLG Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.7 15.6 22.6 1,596.0
DBT Hgrumpygourmetusa.comX 0.8 12.3 16.0 193.2
DQC Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 23.8 42.2 509.8
DRH Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 12.5 21.3 606.4
ELC Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 13.8 21.8 546.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do grumpygourmetusa.comử dụng các dữ liệu này.
*