HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán csm

Mã chứng khoán csm

15:14, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán csm

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu vớt GD cổ đông phệ và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Cách Xem Hướng Cổng Nhà Theo Tuổi Và Hợp Phong Thủy, Cách Xác Định Hướng Cổng Chính

Xem vừa đủ
Tổng tài grumpygourmetusa.comản lưu lại hễ ngắn hạn 2,171,033,801 2,215,634,296 2,359,505,051 2,516,482,816
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.9 42.5 47.8 400.6
APG Hgrumpygourmetusa.comX 0.8 9.0 11.3 343.7
Agrumpygourmetusa.comP Hgrumpygourmetusa.comX 0.7 7.3 9.8 235.2
BCG Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 15.3 24.1 1,103.0
C47 Hgrumpygourmetusa.comX 0.8 13.0 15.5 139.6
Bgrumpygourmetusa.comI Hgrumpygourmetusa.comX 0.8 14.3 18.1 1,179.2
CLG Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 0.8 1.2 25.2
CLW Hgrumpygourmetusa.comX 0.8 24.0 30.0 312.0
Cgrumpygourmetusa.comM Hgrumpygourmetusa.comX 0.7 19.3 26.1 1,709.8
CTgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 15.6 26.4 808.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng thích hợp từ bỏ các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước đầy đủ khủng hoảng rủi ro như thế nào vì thực hiện những tài liệu này.
*