HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán dầu khí

Mã chứng khoán dầu khí

03:30, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán dầu khí

Xem đồ dùng thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần phệ và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem thêm: Tuổi Đinh Mão Chọn Hướng Đặt Giường Ngủ Tuổi Đinh Mão 1987, Chọn Hướng Giường Ngủ Tuổi Đinh Mão

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 17.5 61.4 291.9
AHP Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
Agrumpygourmetusa.comG Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 36.1 2,263.3
Agrumpygourmetusa.comT Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 62.0 312.4 2,335.5
ATG Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
BGM Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 3.7 26.7 438.2
CTF Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 20.3 163.1 933.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hợp từ các mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tham khảo cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, grumpygourmetusa.comhop chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm trước grumpygourmetusa.comố đông rủi ro khủng hoảng nào vày áp dụng các dữ liệu này.
*