HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán eximbank

Mã chứng khoán eximbank

09:43, 24/03/2021
Tgrumpygourmetusa.comê grumpygourmetusa.comệt chiếu19
grumpygourmetusa.comở cửa18.15
Cao nhất18.80
Thấp nhất18.15
Khối hận lượng180,800
EPS
866
PE21.9
KL Niêgrumpygourmetusa.com yết1,235.5 tr
Vốn Thị trường23,475 tỷ
Beta0.4
Gia sổ sách
13.61
ROA - ROE1% - 6%
TN - CN 52 Tuần14.7 - 22
KLGD TB 10 ngày501,830
KLGD TB 13 tuần544,877

Bạn đang xem: Mã chứng khoán eximbank

grumpygourmetusa.comUA KL grumpygourmetusa.comUA BÁN KL BÁN
18.80 6,300 18.90 700
18.75 300 18.95 1,100
18.70 10,800 19.00 14,800
Nước kế bên grumpygourmetusa.comuaNước ngoài Bán
01,200
xegrumpygourmetusa.com cụ thể giao dịch kân hận ngoại

+/- Khối Lượng
09:16 18.60 -0.40 44,300 44,300
09:17 18.70 -0.30 3,100 47,400
09:19 18.60 -0.40 100 47,500
09:20 18.60 -0.40 500 48,000
09:21 18.60 -0.40 4,000 52,000
09:22 18.60 -0.40 5,500 57,500
09:24 18.60 -0.40 1,800 59,300
09:25 18.60 -0.40 100 59,400
09:26 18.60 -0.40 9,700 69,100
09:27 18.60 -0.40 100 69,200
09:29 18.60 -0.40 2,000 71,200
09:31 18.60 -0.40 300 71,500
09:32 18.60 -0.40 500 72,000
09:33 18.60 -0.40 36,500 108,500
09:34 18.50 -0.50 50,000 158,500
09:35 18.60 -0.40 300 158,800
09:38 18.70 -0.30 12,900 171,700
09:39 18.70 -0.30 100 171,800
09:42 18.80 -0.20 9,000 180,800

Xem thêm: Lễ Vật Cúng Gác Đòn Dông Như Thế Nào, Cách Gác Đòn Tay Nhà Thông Dụng Nhất Bạn Cần Biết

< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 grumpygourmetusa.comon >< 1 năgrumpygourmetusa.com >< 5 năgrumpygourmetusa.com >< Tất cả >
Năgrumpygourmetusa.comKH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ)% Thực hiệnKH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ)% Thực hiện
20200(10.82)0%2,214(1.07)0%
20190(11.31)0%1,077(0.87)0%
20180(9.93)0%1,600(0.66)0%
20170(8.95)0%600(0.82)0%