HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán fpt

Mã chứng khoán fpt

20:02, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán fpt

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông lớn và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu thuần về BH cùng cung cấp DV 38,014,799 -56,515,751 169,841,466 105,511,740

Xem thêm: Khẩu Độ Là Gì Xây Dựng Là Gì? Các Khái Niệm Khẩu Độ Khẩu Độ Trong Xây Dựng Nhà Xưởng Là Gì

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài giữ cồn ngắn hạn 2,325,137,249 1,895,756,918 2,347,444,442 2,544,522,338
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 17.3 60.7 286.3
Agrumpygourmetusa.comT Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 61.0 307.4 2,304.0
AMD Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 3.7 26.9 441.5
CRC Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 12.4 38.0 240.8
DAG Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 7.1 19.7 337.7
CTF Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 19.8 159.5 933.6
DHM Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 10.0 42.0 257.4
DQC Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 24.1 67.4 405.1
DXV Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 4.7 14.7 34.2
EMC Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 19.5 145.8 288.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng thích hợp tự các mối cung cấp đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, grumpygourmetusa.comhop chúng tôi ko Chịu trách nát nhiệm trước phần lớn rủi ro khủng hoảng nào vì chưng áp dụng những tài liệu này.
*