HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán habeco

Mã chứng khoán habeco

16:49, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán habeco

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Xem Hướng Đặt Bàn Thờ Tuổi Bính Thìn Đặt Bàn Thờ Hướng Nào Hợp Phong Thủy?

Xem không thiếu thốn
Tổng tài grumpygourmetusa.comản lưu lại rượu cồn ngắn hạn 3,365,774,610 4,315,551,291 4,439,908,823 4,435,840,424
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Hgrumpygourmetusa.comX 2.3 23.2 10.2 433.9
Agrumpygourmetusa.comG Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 36.5 16.8 2,200.3
BFC Hgrumpygourmetusa.comX 2.3 21.3 9.1 931.8
CLL Hgrumpygourmetusa.comX 2.5 30.6 12.2 986.0
BHN Hgrumpygourmetusa.comX 2.3 70.7 30.3 17,524.1
DRC Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 28.0 13.0 3,266.8
HAH Hgrumpygourmetusa.comX 2.5 23.8 9.5 843.6
HTI Hgrumpygourmetusa.comX 2.4 18.4 7.6 404.2
ITC Hgrumpygourmetusa.comX 2.4 17.0 7.2 1,181.4
NT2 Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 22.1 10.2 6,592.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng vừa lòng từ bỏ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những bên chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước đa grumpygourmetusa.comố khủng hoảng rủi ro làm grumpygourmetusa.comao do grumpygourmetusa.comử dụng những dữ liệu này.
*