HomeTÀI CHÍNHHar: ctcp đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền

Har: ctcp đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền

16:59, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Har: ctcp đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Bản Kê 4 Cạnh Là Gì - Phân Loại Cấu Tạo Sàn Bê Tông Cốt Thép

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
ATG Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
AMD Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 3.7 26.9 457.8
BGM Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 - - 0.0
CTF Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 19.8 196.4 1,379.9
DXV Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 4.7 435.7 39.1
E1VFVN30 Hgrumpygourmetusa.comX 0.0 đôi mươi.2 0.0
EMC Hgrumpygourmetusa.comX 0.1 19.5 145.8 244.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hợp từ những mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm trước đầy đủ rủi ro nào bởi vì thực hiện những tài liệu này.
*