HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán may việt tiến

Mã chứng khoán may việt tiến

12:25, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán may việt tiến

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 1,475,749,723 1,760,891,046 1,934,767,871 1,951,828,024

Xem thêm: Tuổi Mậu Ngọ 1978 Nữ Hợp Hướng Nào, Nên Tránh Hướng Nào

*

Xem không thiếu
Tổng gia tài lưu rượu cồn thời gian ngắn 3,816,926,760 4,058,444,513 4,013,683,410 3,485,864,439
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DPG Hgrumpygourmetusa.comX 4.4 29.0 6.5 1,265.8
DPR Hgrumpygourmetusa.comX 4.4 50.0 11.3 1,946.1
FMC Hgrumpygourmetusa.comX 4.6 34.9 7.6 1,918.6
FPT Hgrumpygourmetusa.comX 4.5 76.9 17.1 59,733.6
Mgrumpygourmetusa.comH Hgrumpygourmetusa.comX 4.6 47.0 10.2 2,325.4
grumpygourmetusa.comVC Hgrumpygourmetusa.comX 4.6 71.2 15.5 2,464.2
VPB Hgrumpygourmetusa.comX 4.3 43.3 10.1 97,453.5
grumpygourmetusa.comGC HNX 4.3 92.0 21.3 643.3
grumpygourmetusa.comAF HNX 4.6 59.2 12.8 535.0
BCF HNX 4.5 40.5 9.1 839.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng phù hợp tự các nguồn tin cậy, có mức giá trị tham khảo cùng với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước phần nhiều khủng hoảng rủi ro làm grumpygourmetusa.comao vì thực hiện những dữ liệu này.
*