HomeTÀI CHÍNHCông ty cổ phần chứng khoán vps

Công ty cổ phần chứng khoán vps

04:13, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán vps

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần phệ và Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán hàng và CCDV 3,241,100,883 5,472,871,305 5,966,192,795 5,107,444,555

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Ngân Hàng Sacombank, Stb: Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn Thương Tín

*

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài giữ hễ thời gian ngắn 15,451,642,428 17,568,010,229 17,448,605,299 16,663,756,751
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hgrumpygourmetusa.comX 1.3 16.4 12.5 3,282.0
ABgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 1.4 43.8 31.8 1,306.7
ABT Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 30.8 24.8 367.9
AGM Hgrumpygourmetusa.comX 1.4 13.6 10.0 236.6
BMC Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 19.3 16.1 210.7
BCI Hgrumpygourmetusa.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BTP Hgrumpygourmetusa.comX 1.5 15.0 10.2 889.1
BTT Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 53.0 43.1 675.0
CDC Hgrumpygourmetusa.comX 1.3 15.6 11.9 347.4
CII Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 24.2 trăng tròn.1 5,314.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hòa hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu đựng trách nát nhiệm trước đầy đủ rủi ro khủng hoảng làm grumpygourmetusa.comao bởi thực hiện những tài liệu này.
*