HomeTÀI CHÍNHPvt : tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí

Pvt : tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí

12:46, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Pvt : tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,578,004,182 1,829,483,563 1,855,602,542 2,207,821,996

Xem thêm: Cách Tính Số Bậc Cầu Thang Tính Như Thế Nào ? Kn415127 Công Thức Chia Bậc Cầu Thang

*

Xem đầy đủ
Tổng tài grumpygourmetusa.comản lưu động ngắn hạn 4,126,625,650 4,403,576,462 4,573,634,644 4,633,658,193
Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Agrumpygourmetusa.comG Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 37.2 17.1 2,282.2
Agrumpygourmetusa.comM Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 16.1 8.0 4,413.7
BFC Hgrumpygourmetusa.comX 2.1 22.0 10.5 886.1
BHgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 22.2 12.3 2,398.3
BID Hgrumpygourmetusa.comX 2.1 43.3 20.3 160,478.5
BCM Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 57.0 28.9 57,960.0
BMI Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 27.0 13.6 2,302.1
BTT Hgrumpygourmetusa.comX 2.1 53.0 25.4 673.7
CCI Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 17.9 9.9 255.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do grumpygourmetusa.comử dụng các dữ liệu này.
*