HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán pvx

Mã chứng khoán pvx

06:11, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán pvx

Xem đồ thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử hào hùng Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Chọn Hướng Kê Giường Ngủ Tuổi Bính Dần, Xem Hướng Giường Cho Tuổi Bính Dần

Xem không hề thiếu
Tổng gia tài giữ hễ ngắn hạn 6,143,243,808 6,378,969,720 6,241,559,836 6,177,276,589
Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DTA Hgrumpygourmetusa.comX -0.2 12.5 -52.7 107.4
LEC Hgrumpygourmetusa.comX -0.3 13.5 -46.7 353.7
grumpygourmetusa.comJF Hgrumpygourmetusa.comX -0.3 2.9 -8.8 202.0
TDH Hgrumpygourmetusa.comX -0.3 7.7 -29.3 938.4
UDC Hgrumpygourmetusa.comX -0.3 7.2 -26.4 233.6
L61 HNX -0.2 8.5 -46.5 56.8
TTH HNX -0.3 2.7 -7.7 78.5
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6
grumpygourmetusa.comPI HNX -0.2 9.4 -46.5 70.6
grumpygourmetusa.com74 HNX -0.3 5.2 -15.7 33.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng phù hợp trường đoản cú các mối cung cấp tin cậy, có mức giá trị xem thêm cùng với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước hồ hết rủi ro nào do grumpygourmetusa.comử dụng những tài liệu này.
*