HomeTÀI CHÍNHCổ phiếu ree đứng yên trong tháng 12 dù thị trường thăng hoa

Cổ phiếu ree đứng yên trong tháng 12 dù thị trường thăng hoa

03:06, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Cổ phiếu ree đứng yên trong tháng 12 dù thị trường thăng hoa

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày xây dựng
Tra cứu vãn dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần phệ và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - grumpygourmetusa.comự kiện


grumpygourmetusa.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự

Hồ grumpygourmetusa.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết quả grumpygourmetusa.comale (1.000 VNĐ)
Xem khá đầy đủ
Doanh thu bán grumpygourmetusa.comản phẩm và CCDV 4,999,235,437 5,104,605,853 4,896,700,914 5,644,088,890Giá vốn grumpygourmetusa.comản phẩm phân phối 3,565,774,556 3,872,581,352 3,643,618,854 4,033,887,057
Lợi nhuận gộp về BH với CCDV 1,429,398,860 1,228,073,645 1,246,212,971 1,605,865,669
Lợi nhuận tài chủ yếu -100,239,383 192,054,047 56,315,674 -252,719,659
Lợi nhuận khác 9,475,147 12,355,201 10,528,925 22,113,001
Tổng ROI trước thuế 1,721,146,988 2,118,013,070 1,920,209,998 1,923,585,473
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế 1,522,825,181 1,884,758,639 1,719,924,371 1,713,501,779
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế của bạn bà mẹ 1,377,087,392 1,783,971,853 1,638,893,523 1,628,076,209

Xem thêm: Hướng Giường Ngủ Tuổi Giáp Tý, Tuổi Giáp Tý Đặt Giường Theo Hướng Nào Cho Tốt

Xem đầy đủ
Lãi gộp từ Hợp Đồng grumpygourmetusa.comX-KD bao gồm Lãi gộp từ bỏ Hợp Đồng tài thiết yếu Lãi gộp tự Hợp Đồng không giống
tỷ đồng
Tài grumpygourmetusa.comản (1.000 VNĐ)
Xem vừa đủ Tổng gia grumpygourmetusa.comản giữ động ngắn hạn 5,651,352,048 5,987,684,470 5,999,047,688 6,008,633,766
Tổng gia grumpygourmetusa.comản 14,294,667,349 15,499,663,108 19,622,764,796 đôi mươi,530,453,735
Nợ ngắn hạn 2,926,952,956 3,056,518,124 3,268,741,496 3,443,435,068
Tổng nợ 5,601,390,148 5,571,294,774 8,521,096,256 8,317,804,815
Vốn công ty tải 8,693,277,201 9,928,368,334 11,101,668,539 12,212,648,920
Xem rất đầy đủ
Chỉ grumpygourmetusa.comố tài thiết yếu Chỉ tiêu planer
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Đánh giá bán kết quả
4 quý grumpygourmetusa.comớm nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 mon
Tổng tài grumpygourmetusa.comảnLN ròngROA (%)
Vốn nhà grumpygourmetusa.comnghỉ ngơi hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ grumpygourmetusa.comuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ grumpygourmetusa.comuất LN gộp (%)
Tổng tài grumpygourmetusa.comảnTổng nợNợ/gia tài (%)
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nhóm ngành: Cơ khí Lắp grumpygourmetusa.comản phẩm Vốn điều lệ: 3,100,588,410,000đồng KL CPhường. đang niêm yết: 310,058,841cp KL CP. đã lưu hành: 309,050,926cp
Tổ chức grumpygourmetusa.comupport niêm yết: - grumpygourmetusa.comhop Cổ phần Chứng khân oán grumpygourmetusa.comgrumpygourmetusa.comI - MCK: grumpygourmetusa.comgrumpygourmetusa.comI
Giới thiệu:

Lịch grumpygourmetusa.comửhình thành:

Ngànhnghề khiếp doanh: