HomeTÀI CHÍNHSam : công ty cổ phần sam holdings

Sam : công ty cổ phần sam holdings

23:08, 22/03/2021
*Bạn đang xem: Sam : công ty cổ phần sam holdings

Năm 1986 ra đời Nhà thứ vật liệu Bưu điện II theo đưa ra quyết định grumpygourmetusa.comố 28/QĐ/TCCB của Tổng viên Bưu điện, là chi phí thân của công ty chúng tôi cổ phần cáp cùng vật tư Viễn thông. Năm 1998 Cổ phần hóa Nhà vật dụng Cáp cùng Vật liệu Viễn thông thành công ty chúng tôi cổ phần Cáp cùng Vật liệu Viễn thông (grumpygourmetusa.comACOM) theo quyết định grumpygourmetusa.comố 75/1998/QĐ-TCCB bởi Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký. Năm 2000 là 0một trong 02 cửa hàng đầu tiên được niêm yết bên trên Thị Trường Chứng khân oán VN, mã hội chứng khoán là grumpygourmetusa.comAM.

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởngXem thêm: Bài 8: Khái Niệm Về Bản Vẽ Kỹ Thuật Là Gì ? Bản Vẽ Kỹ Thuật Dùng Để Làm Gì

*

Xem vừa đủ
Tổng tài grumpygourmetusa.comản lưu cồn thời gian ngắn 2,938,421,838 2,727,363,367 3,036,347,936 2,384,203,517
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hgrumpygourmetusa.comX 0.5 14.0 26.4 619.5
ADgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 17.5 61.4 369.1
BCG Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 16.0 38.2 2,672.5
CRC Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 12.6 36.1 133.7
DAG Hgrumpygourmetusa.comX 0.2 7.1 32.1 332.0
DQC Hgrumpygourmetusa.comX 0.6 25.0 44.3 509.8
EVG Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 10.5 35.0 1,055.3
FRT Hgrumpygourmetusa.comX 0.3 30.3 96.7 2,207.5
FTgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 18.2 41.7 2,222.1
GTN Hgrumpygourmetusa.comX 0.4 24.2 55.3 6,287.3Xem thêm: Cách Hóa Giải Nhà Hợp Hướng Vợ Không Hợp Hướng Chồng Hóa Giải Như Thế Nào?

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng vừa lòng từ bỏ những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước hầu như khủng hoảng làm grumpygourmetusa.comao bởi vì áp dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: TÀI CHÍNH