HomeTÀI CHÍNHShn

Shn

03:26, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Shn

Xem trang bị thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần mập và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Chọn Hướng Nhà Theo Tuổi Vợ Chồng Đơn Giản Nhất, Xem Hướng Nhà Theo Tuổi Vợ Hay Chồng

Xem khá đầy đủ
Tổng gia tài giữ cồn ngắn hạn 2,466,620,753 2,605,480,241 2,054,240,785 2,593,6trăng tròn,958
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Hgrumpygourmetusa.comX 0.9 9.3 10.6 312.4
Agrumpygourmetusa.comP Hgrumpygourmetusa.comX 1.0 7.5 7.7 260.3
BCE Hgrumpygourmetusa.comX 1.1 13.1 11.9 393.0
BMC Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 19.3 16.1 197.7
C47 Hgrumpygourmetusa.comX 1.0 13.2 13.3 246.2
CCL Hgrumpygourmetusa.comX 1.0 14.6 15.3 650.7
Bgrumpygourmetusa.comI Hgrumpygourmetusa.comX 1.0 14.8 14.4 1,750.6
CEE Hgrumpygourmetusa.comX 0.9 16.9 18.4 722.9
CII Hgrumpygourmetusa.comX 1.2 24.2 trăng tròn.1 5,314.2
CMV Hgrumpygourmetusa.comX 1.1 16.3 14.3 264.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hòa hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước phần đông khủng hoảng nào bởi áp dụng những dữ liệu này.
*