HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán sonadezi

Mã chứng khoán sonadezi

16:51, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán sonadezi

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu giúp GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Xây Nhà Hướng Bắc Hợp Tuổi Nào ? Cách Hóa Giải Nhà Hướng Bắc

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Agrumpygourmetusa.comM Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 15.2 7.5 4,659.6
BCM Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 55.0 27.9 54,855.0
BHgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 21.2 11.8 2,627.0
BMI Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 25.9 13.1 2,704.1
BRC Hgrumpygourmetusa.comX 1.7 15.5 9.1 152.8
BVH Hgrumpygourmetusa.comX 1.7 59.5 34.2 48,770.6
CCI Hgrumpygourmetusa.comX 1.8 17.9 9.9 285.0
CKG Hgrumpygourmetusa.comX 2.0 15.5 7.7 837.4
CTI Hgrumpygourmetusa.comX 1.6 18.5 11.3 879.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hòa hợp từ bỏ những nguồn an toàn, có giá trị xem thêm cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm trước những rủi ro như thế nào vì grumpygourmetusa.comử dụng các dữ liệu này.
*