HomeTÀI CHÍNHMã chứng khoán tôn đông á

Mã chứng khoán tôn đông á

04:31, 24/03/2021
VCB: giao hoán 111.108.873 cp niêm yết bổ sung cập nhật MWG: Giao dịch 12.729.511 cp niêm yết bổ sung CII: giao hoán 3.000.000 cp niêm yết bổ sung

Bạn đang xem: Mã chứng khoán tôn đông á

*
Năm tài thiết yếu 2013 2014 năm ngoái 2016 Doanh thu bán sản phẩm cùng CC DV 3,070,197 3,963,565 4,276,980 5,913,111 Lợi nhuận gộp 139,095 164,815 482,953 963,242 LN thuần tự HĐKD 24,086 14,973 245,469 549,465 LNST thu nhập cá nhân Doanh Nghiệp 30,447 21,833 246,370 522,187 LNST của CĐ cty người mẹ 30,447 21,833 246,370 522,187 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) Năm tài chính 2013 năm trước 2015 năm 2016 Tổng gia sản 1,653,884 3,025,008 2,830,842 4,082,297 Tài sản ngắn hạn 1,197,746 1,721,806 1,491,700 2,383,051 Nợ nên trả 1,230,481 2,576,382 2,131,438 2,789,772 Nợ thời gian ngắn 1,039,725 1,832,969 1,564,278 1,923,599 Vốn nhà tải 423,402 448,626 699,405 1,292,525 Lợi ích của CĐ tgọi số 0 0 0 0 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Năm tài chủ yếu 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn EPS (VNĐ) 1,325 950 7,883 16,707 BVPS (VNĐ) 18,429 19,526 22,377 41,354 ROS (%) 0.99 0.55 5.76 8.83 ROE (%) 7.26 5.01 42.92 52.43 ROA (%) 2.21 0 8.41 0
EPS 4 quý sớm nhất (VNĐ) 16,707
P/E 1.50
P/B 0.60
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 41,354
SLCP Niêm Yết 0
SLCP.. Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đi Dây Điện Âm Tường, Hướng Dẫn Sửa Đường Dây Điện Âm Tường

Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ