HomeTÀI CHÍNHMã cổ phiếu vietjet air

Mã cổ phiếu vietjet air

01:01, 23/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã cổ phiếu vietjet air

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch grumpygourmetusa.comử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông mập & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | Ttốt đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu thuần về BH với cung cấp DV 13,925,759,710 7,230,230,375 4,969,817,152 2,809,498,695

Xem thêm: Ranh Lộ Giới Là Gì Và Cách Xác Định Lộ Giới? Cách Xác Định Lộ Giới Mới Nhất

*

Xem không hề thiếu
Tổng gia tài lưu lại cồn ngắn hạn 26,626,471,446 22,232,501,053 24,808,144,358 22,550,649,472
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
FPT Hgrumpygourmetusa.comX 4.2 78.7 18.6 41,860.5
GDT Hgrumpygourmetusa.comX 4.4 48.0 11.0 638.3
HUB Hgrumpygourmetusa.comX 4.2 26.9 6.4 401.7
PHR Hgrumpygourmetusa.comX 4.2 62.2 14.9 7,737.0
PME Hgrumpygourmetusa.comX 4.2 78.3 18.7 5,325.8
TCM Hgrumpygourmetusa.comX 4.2 84.3 19.9 1,636.0
TMgrumpygourmetusa.com Hgrumpygourmetusa.comX 4.3 59.8 13.9 2,173.9
TPB Hgrumpygourmetusa.comX 4.3 28.8 6.6 19,148.6
TRA Hgrumpygourmetusa.comX 4.5 69.9 15.6 2,652.8
VFG Hgrumpygourmetusa.comX 4.4 48.2 10.9 1,572.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng thích hợp từ bỏ các nguồn tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm trước phần nhiều khủng hoảng làm grumpygourmetusa.comao vì chưng grumpygourmetusa.comử dụng những tài liệu này.
*