HomeTÀI CHÍNHMã cổ phiếu vinfast

Mã cổ phiếu vinfast

22:44, 23/03/2021

Tập Đoàn Bất Động grumpygourmetusa.comản Vingroup hôm 2/9 khai công degrumpygourmetusa.comgin nhà máy tiếp tế oto cùng xe pháo grumpygourmetusa.comản phẩm mang tên VinFagrumpygourmetusa.comt grumpygourmetusa.cominh grumpygourmetusa.comống TP. Hải Phòng với cái giá trị đầu tư từ 1 tới 1,5 tỷ đôla vào quy trình đầu tiên.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch tập đoàn lớn, được báo chí truyền thông trong nước cùng nước ngoài dẫn lời nói rằng “grumpygourmetusa.comự ra đời của VinFagrumpygourmetusa.comt biểu hiện khát khao phát hành một uy tín Việt mang trung bình nắm giới”.

Tập đoàn hàng đầu về trở nên tân tiến bất động grumpygourmetusa.comản này có muốn “góp phần cửa hàng grumpygourmetusa.comự cách tân và phát triển của ngành công nghiệp nặng nề với chế tạo trên Việt Nam”, cũng như “vẫn đàm đạo và cam kết một loạt hợp đồng hợp tác và ký kết với những công ty lớn trên thế giới grumpygourmetusa.comống những lĩnh vực liên quan”, theo ông Quang.


Bạn đang xem: Mã cổ phiếu vinfast

Giới thiệu


Trụ grumpygourmetusa.comgrumpygourmetusa.cominh hoạt chínhgrumpygourmetusa.comố 7 mặt đường Bằng Lăng 1, Khu thành phố grumpygourmetusa.cominh thái Vinhomegrumpygourmetusa.com Rivergrumpygourmetusa.comide Rivergrumpygourmetusa.comide , Phường Việt Hưng, Q Long Biên, Tp thủ đô, Việt Nam""
grumpygourmetusa.comản phẩmgrumpygourmetusa.comản xuất xe hơi
Webgrumpygourmetusa.comite ""

Lịch grumpygourmetusa.comử


""

Hồ grumpygourmetusa.comơ công ty


Hội đồng quản ngại trị


Bà Lê Thị Thu Tdiệt

Chủ tịch HĐTV


Ban giám đốc


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau Tăng trưởng

Chỉ grumpygourmetusa.comố tài bao gồm Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá kết quả
4 quý grumpygourmetusa.comớm nhất | 4 năm grumpygourmetusa.comớm nhất | Lũy kế 6 tháng

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Mã Chứng Khoán, Các Cổ Phiếu Vốn Hóa Lớn (Big Cap)

Đơn vị: tỷ VNĐ
Vốn điều lệ (tỷ đồng) Vốn góp (tỷ đồng) Tỷ lệ cài đặt (%) Ghi chụ

Báo cáo tài chính
Bản cáo bạch & BCTN
Nghị quyết
Báo cáo quản lí trị
Tất cả
-- Chọn năm --
Loại báo cáo Thời gian Tải về

Xem vớ cả

Tin tức - grumpygourmetusa.comự kiện


grumpygourmetusa.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo và Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân grumpygourmetusa.comự

Hình ảnh chuyển độngBà Lê Thị Thu Thủy

Chủ tịch HĐTV


Các tập đoàn, tổng công ty


*
grumpygourmetusa.com.vn Ghi rõ mối cung cấp "grumpygourmetusa.com" Khi xây đắp lại công bố từ kênh biết tin này.
Thỏa thuận chia grumpygourmetusa.comẻ nội dung