HomeTÀI CHÍNHMã công ty chứng khoán

Mã công ty chứng khoán

00:24, 24/03/2021
*

Bạn đang xem: Mã công ty chứng khoán

Xem đồ dùng thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử hào hùng Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1986 Hợp Hướng Nào ? Xem Phong Thủy Hướng Nhà Đất Tuổi 1986 Bính Dần

Xem rất đầy đủ
Tổng tài grumpygourmetusa.comản giữ cồn thời gian ngắn 11,276,350,734 10,851,511,570 11,481,477,513 11,585,099,253
Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã grumpygourmetusa.comàn EPgrumpygourmetusa.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hgrumpygourmetusa.comX 2.5 22.7 9.2 3,038.8
BHN Hgrumpygourmetusa.comX 2.3 71.2 30.5 16,226.0
CII Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 24.2 10.8 4,155.8
CLL Hgrumpygourmetusa.comX 2.5 31.7 12.6 952.0
COM Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 46.5 21.5 727.2
DCL Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 28.8 12.8 1,088.3
Dgrumpygourmetusa.comN Hgrumpygourmetusa.comX 2.4 47.7 đôi mươi.0 565.5
HTI Hgrumpygourmetusa.comX 2.5 18.7 7.5 311.9
ITC Hgrumpygourmetusa.comX 2.4 17.7 7.5 1,173.4
NT2 Hgrumpygourmetusa.comX 2.2 22.5 10.2 6,664.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng phù hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với những bên đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước đầy đủ rủi ro làm grumpygourmetusa.comao vị áp dụng những tài liệu này.
*