HomeKIẾN THỨCPass by là gì

Pass by là gì

15:41, 23/10/2021
If an event or opportunity passes you by, you vị not notice it, or get any pleasure or advantage from it:

Bạn đang xem: Pass by là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ grumpygourmetusa.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


if an sự kiện or opportunity passes you by, you vị not notice it or get pleasure or an advantage from it:
*

the first person to vày something or go somewhere, who shows that it is also possible for other people

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Những Điều Kiêng Kỵ Trước Khi Đi Thi Cử Mà Các Bạn Cần Tránh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn grumpygourmetusa.com English grumpygourmetusa.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語