HomeKIẾN THỨCReactions là gì

Reactions là gì

16:53, 25/10/2021
There has been an immediate/widespread/hostile reaction against the government"s proposed tax increases.

Bạn đang xem: Reactions là gì


a type of behaviour or opinion that is produced or held with the intention of being different from something else:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự grumpygourmetusa.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.

Xem thêm: Gạch Táp Lô Là Gì - Gạch Bê Tông Cốt Liệu, Phân Loại Và Tính Ứng Dụng


the belief or principle that there should be no social or political change, and the attempt khổng lồ stop such change from happening:
A reaction can also be an unpleasant effect on the toàn thân resulting from something eaten or taken, such as a drug.
A chemical reaction is the change that happens when two or more substances are mixed with each other.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn grumpygourmetusa.com English grumpygourmetusa.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message