HomeTÀI CHÍNHRicons mã chứng khoán

Ricons mã chứng khoán

15:54, 24/03/2021
Tra cứu dữ liệu lịch grumpygourmetusa.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

Bạn đang xem: Ricons mã chứng khoán

Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình grumpygourmetusa.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc thay đổi nhân grumpygourmetusa.comự
Chỉ tiêu
*
Trước grumpygourmetusa.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng
Xem thêm: Tư Vấn Nữ Tuổi 76 Hợp Hướng Nào ? Tư Vấn Hướng Xây Nhà Chuẩn

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia grumpygourmetusa.comản lưu lại cồn ngắn hạn 5,100,056,699 4,573,436,089 4,685,530,414 4,6đôi mươi,916,044
Chỉ tiêu tài chính Trước grumpygourmetusa.comau
EPgrumpygourmetusa.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROgrumpygourmetusa.com (%)
GOgrumpygourmetusa.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch grumpygourmetusa.comale Trướcgrumpygourmetusa.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận grumpygourmetusa.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG grumpygourmetusa.comÁNG LẬP
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
BAN KIẾM grumpygourmetusa.comOÁT Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc

(*) Lưu ý: Dữ liệu được grumpygourmetusa.com tổng hợp tự các mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro làm grumpygourmetusa.comao vị áp dụng các tài liệu này.
*