HomeKIẾN THỨCStiffener là gì

Stiffener là gì

15:49, 22/10/2021
*danh từ
 thiết bị dùng để làm cứng; chất dùng để gia công cứng
 a collar stiffener
 trang bị lót làm cho phần cổ áo cứng
■ chất có tác dụng cứng
■ chất làm cho đặc
■ gân tăng cứng
■ nẹp tăng cường
■ sườn
bearing stiffener: sườn cứng chịu
longitudinal stiffener: sườn cứng dọc (ở ngang)
rib stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn (tăng cứng)
transverse stiffener (vertical): sườn cứng ngang (trực tiếp đứng)
website stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
web stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
■ sườn tăng cứng
website stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
website stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
Lĩnh vực: xây dựng
■ bộ phận tăng cứng
girder stiffener: bộ phận tăng cứng dầm
■ cấu kiện cứng
■ sườn bức tốc cứng
■ thnghiền góc cứng
■ đồ vật gia cường
Giải yêu thích EN: A bar angle or channel shape attached to lớn a steel slender beam or column web lớn increase its resistance lớn buckling.
Giải phù hợp VN: Một đồ dùng dạng ống hay góc ngnạp năng lượng được thêm vào trong 1 rầm yếu ớt bằng thép xuất xắc thân cột nhằm tăng cường mức độ kháng oằn.
Lĩnh vực: chất hóa học và vật liệu
■ có tác dụng keo
Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải
■ thxay hình tăng cứng (đóng tàu)
Lĩnh vực: cơ khí & công trình
■ nhân tố tăng cứng (cốt, sườn, gân)
bolster stiffener
■ tnóng tăng cứng xà gối
box-type stiffener
■ gờ bức tốc đẳng cấp hộp
bulking stiffener
■ sự trương
cage stiffener bars
■ thanh hao làm cứng lồng
intermediate stiffener
■ gờ tăng cứng trung gian
longitudinal stiffener parameter
■ tđam mê số độ cứng dọc
plate stiffener
■ bản tăng cứng
plate stiffener
■ tnóng nẹp (tăng cường)
plate stiffener
■ tấm tăng cứng
roof stiffener
■ tôn mui xe
stiffener angle
■ thnghiền góc tăng cứng
stiffener ring
■ vòng tăng cứng
tư vấn stiffener
■ gờ gối tăng cứng