HomeKIẾN THỨCTương tự tiếng anh là gì

Tương tự tiếng anh là gì

16:25, 26/10/2021

like, alike, similar lớn và the same trong giờ đồng hồ anh nó có nghĩa là “như là nhau” nhưng lại phương pháp cần sử dụng của chính nó rất khác nhau chút nào. Thông thường like, alike, similar khổng lồ cùng the same thực hiện nhằm so sánh những hành động hoặc tình huống. Để hiểu sâu rộng về cách cần sử dụng của nó thì bọn họ cùng khám phá nhé.Quý khách hàng vẫn xem: Tương trường đoản cú tiếng anh là gì

Đang xem: Tương từ bỏ giờ đồng hồ anh là gì


LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlượt thích.

Bạn đang xem: Tương tự tiếng anh là gì

Đang xem: Tương từ tiếng anh là gì

Cấu trúc:

Be + like + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is lượt thích that hat. Cái mũ này tương đương mẫu mũ cơ.

N + lượt thích + N

– I have sầu a hat lượt thích yours. Tôi gồm một chiếc nón tương đương chiếc của bạn

like + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống nlỗi tía mình, anh ấy là 1 trong những gia sư.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng 1 mình, ngơi nghỉ sau nhị danh tự (noun) hoặc danh tự số những (plural noun)

Ví dụ:

– This hat & that one are alike Cái mũ này với cái mũ kia giống nhau.

Lưu ý: Không cần sử dụng Alượt thích đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” ví như similar đứng một mình hoặc “similar + lớn + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat) Mũ của công ty giống như mũ của mình.

Xem thêm: [email protected] Mobile - Ứng Dụng Mobile Banking

THE SAME

Nghĩa: giống như nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bằng lương của tôi.

– We go lớn the same school Chúng tôi học tập cùng ngôi trường.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father và he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

Đáp án

A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Nếu chúng ta có bất kể thắc mắc làm sao thì hãy bình luận lại mình sẽ trả lời chúng ta vào thời hạn sớm nhất có thể nhé. Hãy bấm mô tả giả dụ hữu dụng, với quan sát và theo dõi để cập nhật số đông bài viết tiên tiến nhất của theo người nhé.


READ: Annual Income Là Gì - Private Income Là Gì